Nasz skład

Kierownik Drużyny
Ogórek Sławomir
Z-ca Kierownika Drużyny
Kłos Krzysztof
Z-ca Kierownika Drużyny
Bosman Komorek Mateusz

Grupa operacyjna:

Ogórek Mariusz
Komorek Andrzej
Skorek Bartłomiej
Szewczyk Mariusz
Korłub Piotr
Wąsik Arek
Wąsik Wojtek
Grobel Marcin