Edukacja

Oferujemy szkolenia w zakresie:

1. Kurs sternika motorowodnego.

2. Kurs starszego sternika motorowodnego.

3. Licencje motorowodne na holowanie narciarza.
 
4. Szkolenie pracowników instytucji publicznych z zakresu zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
5. Szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą.
 
6. Szkolenia nauczycieli będących wychowawcami na koloniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą.
 
7. Pogadanki dla młodzieży licealnej, gimnazjalnej oraz dla dzieci klas 1-5 w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania się nad wodą.
 
8. Pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 
9. Nauka pływania.
 
10. Możliwość uzyskania karty pływackiej.
 
Zapraszamy do kontaktu z nami.